ثبت نام کاربر جدید


* کد ملی فقط کدملی ده رقمی بدون خط تیره
* ایمیل ایمیل معتبر وارد نمایید.
ایمیل دوم ایمیل اختیاری وارد نمایید.
* کلمه عبور سعی کنید کلمه عبور پیچیده ای انتخاب کنید. حداقل 6 کاراکتر و حداکثر 20 کاراکتر
* تکرار کلمه عبور
* نام (فارسی)
* نام خانوادگی (فارسی)
* نام (انگلیسی)
* نام خانوادگی (انگلیسی)
* جنسیت
* تاریخ تولد سالماهروز
* شغل
شغل را انتخاب کنید
* مقطع تحصیلی
* شماره دانشجویی
* تاریخ اعتبار کارت دانشجویی
سالماهروز
* رشته تحصیلی
* دانشکده/مرکز تحقیقات محل تحصیل
* وضعیت استخدام
* پست سازمانی
* مدرک تحصیلی
* رسته
* مرتبه
* گروه آموزشی
* مدرک تحصیلی
* محل خدمت
* رشته تحصیلی
* تلفن محل کار
* تلفن همراه تلفن همراه بدون صفر وارد گردد.
* بانک
* شماره حساب IR (شماره شبا وارد گردد)
صحت اطلاعات فوق را تایید می نمایم.

* حکم حقوقی/قرارداد/کارت دانشجویی
پسوندهای مجاز: TIFF-BMP-PNG-GIF-JPG-PDF
حداکثر حجم فایل 2 مگابایت